Le salon aura lieu dans un établissement facilement accessible depuis la ville de Barcelone….


Le salon aura lieu dans un établissement facilement accessible depuis la ville de Barcelone. La foire aura lieu les 27, 28 et 29 octobre 2012. Il a pour objectif de diffuser l’économie sociale de la Catalogne, montrant sur deux jours et demi  un nombre important d’entreprises et d’organisations représentant l’industrie et ses principaux défis.

Objectius

Donar a conèixer a la ciutadania inquieta què és l‘economia solidària i que pot resoldre la major part de necessitats materials de la vida dins el sector: treballar, consumir, estalviar, divertir-se, aprendre, habitar, etc.
Aconseguir més persones implicades en les iniciatives d’economia solidària, com a consumidores, com a estalviadores, per emprendre algun nou projecte, col·laborant amb la Xarxa d’Economia Solidària, etc.
Augmentar la consciència de sector per part dels mateixos actors de les iniciatives d’economia solidària.
Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a la crisi, tant immediates com per sortir del capitalisme.
Convertir la Fira en un referent periòdic de tot el sector a Catalunya.